ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
VakantieBijbelWeek
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Huisbijbelkringen

Huisbijbelkringen zijn kleinschalige en laagdrempelige kringen bij gemeenteleden thuis, waar over een bepaald Bijbelgedeelte wordt nagedacht.
De Huisbijbelkringen zijn er voor iedereen binnen de gemeente, jong en oud, ervaring of geen er-varing met Bijbelstudie. Ze worden één keer in de vier weken gehouden. Op alle kringen wordt hetzelfde thema voorbereid en behandeld. Hierdoor zijn de kringen onderling met elkaar verbon-den. Alle kringen komen daarom ook in dezelfde week samen.

De voorbereiding van het thema vindt plaats onder leiding van ds. Nobel, op de dinsdagavond in de week voorafgaand aan de week waarin de kringen samenkomen.

Wilt u of jij een kring gaan bezoeken? Dan kunt u/jij contact opnemen met de contactpersoon van de kring.

Op dit moment zijn er de volgende acht kringen:

Kring 1: Leon Solleveld, Emmaplein 11, Monster, kring1@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 2: Elma Nobel, Molenstraat 93, Monster, 0174 - 72 10 34, kring2@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 3: Joke Boers, Kersenlaan 6, 's-Gravenzande, 0174 - 42 23 64, kring3@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 4: Arend Steenks, Unicefstraat 13, 's-Gravenzande, 0174 - 42 14 29, kring4@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 5: Leon Boers, Kersenlaan 6, ‘s-Gravenzande, 0174 - 42 23 64 en Willeke Vrij, Herenstraat 66, Monster, 0174 - 75 02 29, kring5@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 6: Heleen van Velden, Molenstraat 91, 0174 - 62 77 49 en Jolanda Dekker-Kleijn, Karel Wiersmastraat 11, Naaldwijk, 06 - 28 06 99 95, kring6@hervormdegemeentemonster.nl
 
De genoemde personen zijn tevens kringleider en aanspreekpunt voor de desbetreffende kring.

Kring 1 en 2 richten zich in principe op gemeenteleden in Monster.
Kring 3 en 4 richten zich in principe op gemeenteleden in ’s-Gravenzande.
Kring 5 richt zich in principe op gemeenteleden in Monster en ‘s-Gravenzande.
Kring 6 richt zich in principe op gemeenteleden in Naaldwijk en/of aanliggende kernen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de secretaris Leendert Bos,
06 - 36 39 51 03, hbk@hervormdegemeentemonster.nl


 
Zondag 20 augustus
09:30 uur
Ds. P. Nobel

Zondag 20 augustus
16:30 uur
Ds. P. Nobel
Open kerk
Zaterdag 19 augustus

11:30 uur

Concert 2 orgels en 1 concertpiano
Vrijdag 1 september

19:30 uur

Bezinning Heilig Avondmaal
Woensdag 6 september

19:30 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen