ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
VakantieBijbelWeek
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Nieuwbouw Haven
FinanciŽle commissie
FinanciŽle stand
Tekeningen
Overige activiteiten
Historie
  Nieuwbouw De Haven en De Jeugdhaven

De gebouwen “De Haven” en “De Jeugdhaven” zijn gesloopt.

De gesloopte gebouwen

Ervoor in de plaats komt een geheel nieuw (multifunctioneel) verenigingsgebouw.
Het nieuwe gebouw zal voldoen aan de eisen van deze tijd en de wensen van onze gemeente. Een gebouw waar zowel de jeugd als ook de oudere gemeenteleden zich helemaal thuis voelen.

De sloop

Vooral voor de wat oudere gemeenteleden een gedenkwaardig moment, immers 60 tot 80 jaar historie verdwijnt hiermee uit het centrum van Monster.
Maar ook weer een mooi moment. We mogen immers uitzien naar een prachtig en duurzaam nieuw gebouw waar we, met God’s hulp, als gemeente weer vele jaren van mogen genieten.

De sloop verliep zonder tegenslagen en was medio september 2015 voltooid.

De nieuwbouw

Begin oktober 2015 is Waal met de bouw van de nieuwe “Haven” gestart.
Op 16 oktober 2015 werd, in het bijzijn van veel belangstellenden, door een aantal (oudere en jongere) gemeenteleden symbolisch de 1e heipaal gestort!
De “echte” heipalen waren kort daarvoor door de bouwer, Waal, aangebracht. 
 
Het gehele bouwproces neemt circa 6 maanden in beslag.
Op 5 april 2016 heeft Waal het nieuwe gebouw overgedragen aan het college van kerkrentmeesters. 
 
Vrijwilligers zorgen voor de verdere afbouw van het interieur.
 
Naar verwachting is het hele gebouw gereed eind juni 2016.

En zo gaat het er uitzien:


Vrijwilligers inzet

Ten aanzien van de inzet van vrijwilligers doen wij een beroep op u /jullie om een bijdrage te leveren in de afbouwfase, waarvan het zwaartepunt ligt in het 1e kwartaal 2016.
Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk mensen meedoen. We gaan immers ook met z’n allen gebruik maken van dit mooie nieuwe gebouw.

Financiën

Vanuit onze kerkelijke gemeente merken we dat er een breed draagvlak is en ervaren we veel steun voor de realisatie van dit plan. Dat is ook tot uitdrukking gekomen in de financiële ondersteuning die tot nu toe vanuit de gemeente is toegezegd.
We mogen hierin Gods trouw aan onze gemeente opmerken.

Dankbaar en blij mogen we als gemeente zijn dat er in totaal al bijna € 1.100.000,- beschikbaar is (incl. nog te ontvangen toezeggingen).
Hierin zijn ook begrepen de toezeggingen van de aangeschreven fondsen en stichtingen.
Er is nog een bedrag van circa € 180.000 nodig!

Voor de actuele stand van de financiën klik hier.

In de begroting is rekening gehouden met een beperkte aanpassing van het buitenterrein.
Het volledig opnieuw inrichten van het buitenterrein heeft echter de voorkeur van de bouwcommissie, maar vergt een extra uitgave van circa € 80.000,-. Binnen de huidige financiële taakstelling is dit niet mogelijk.

Daarom is de actie “Draag een steentje bij” opgezet.
Met deze actie hoopt de financiële commissie in januari 2016 zicht te krijgen of we met elkaar dit nog ontbrekende bedrag van € 80.000,- kunnen inzamelen. Daarna zal het college van kerkrentmeesters een besluit nemen over de realisatie van het buitenterrein. 

Voor meer informatie over de “Draag een steentje bij” klik hier.
Uiteraard zijn ideeën voor financiële acties zeer welkom. Neem contact op met een van de leden van de financiële commissie (klik hier).

Een gift doen?

Dat kan op rekening nummer NL 26 RABO 0373 2809 04 t.n.v. Herv. Gemeente Monster, onder vermelding van (maak een keuze): “gift buitenterrein” of “gift nieuwbouw Haven”.

Gebed

We hopen en bidden dat u als gemeente het werk in Gods Koninkrijk wilt blijven steunen en daarom ook wilt meehelpen om de toezegging van de laatste financiële middelen te waarborgen.

Laten we samen bouwen aan de toekomst van onze gemeente!


 
Zondag 2 juli
09:30 uur
Ds. P. Nobel

Zondag 2 juli
16:30 uur
Ds. P. Nobel
Gebedsgroep
Woensdag 5 juli

19:45 uur

Zomertour Urker Mannenkwartet
Zaterdag 8 juli

20:00 uur

Open kerk
Zaterdag 15 juli

10:00 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen