ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Nieuws

Activiteiten
Actueel
Kerkbode
Kerkdiensten
Documenten archief
Sociale media
Preek in de week
  Preek in de week

In deze rubriek vindt u stof tot nadenken met betrekking tot de preken die dominee Nobel heeft gehouden of van plan is te gaan houden.

Waarom?
Omdat een preek niet stopt op de eerste dag van de week, maar ook doorwerking en weerklank wil vinden ín de week.
Het is ook goed een nieuwe preek alvast in de week te leggen, om er langer mee bezig te kunnen zijn, alleen of samen.
En je zo alvast voor te bereiden op de zondag die komt.
Per preek worden datum en tijdstip vermeld, alsook het tekstgedeelte.
Dominee Nobel zou het mooi vinden als u reageert op de vragen in ‘de preek in de week’. Dan kan hij dat meenemen bij het maken van de preek. Mailen kan naar p.nobel@hervormdegemeentemonster.nl.

Zondag 19 november 2017 v.m. – Genesis 22:1-19
In de morgendienst lezen we verder in de geschiedenissen van Abram, de pelgrim met God. Opnieuw staat de vraag centraal: wie is God? Abram krijgt in Genesis 22 de opdracht van God om zijn zoon Isaak te offeren. En je vraagt je af: hoe kan God zoiets eisen, dat je het liefste dat je hebt, eigenhandig doodt? Is dit ook jouw vraag of juist helemaal niet? Gaat God hier te ver? Gaat Hij ook te ver in wat Hij van jou vraagt?

Abram echter blijft vertrouwen op God en op Zijn belofte en doet wat de Heere van hem vraagt. En in dat vertrouwen wordt hij niet beschaamd. Want God gaat ver in wat Hij vraagt, maar ook in wat Hij geeft. Is Hij te ver gegaan in hoe Hij zich heeft gegeven in Jezus Christus?

Zondag 12 november 2017 v.m. – Genesis 18:16-33
In de morgendienst lezen we verder in de geschiedenissen van Abram, de pelgrim met God. Genesis 18 over Abrams voorbede voor Sodom en Gomorra staat centraal. God vraagt van ons recht en gerechtigheid te doen. Wij mogen datzelfde ook van Hem vragen. En daar worstelt Abram mee: is God rechtvaardig als Hij de goeden samen met de kwaden in Sodom laat omkomen? Hoe vaak bid u/jij, net als Abram, om de redding van mensen in je dorp of om de redding van onze samenleving? Wat doet het je dat God jou wil redden omwille van 1 goede: de Heere Jezus?

Zondag 29 oktober 2017 v.m. – Genesis 16
In de morgendienst hopen we een vervolg te geven aan onze prekenserie over Abram. De laatste keer op zondag 10 september stonden we stil bij Genesis 15. Nu zal Genesis 16 aan de orde komen. Sarai en Abram vinden het moeilijk om te wachten op God en de vervulling van Zijn belofte. Ze gaan aan het doe-het-zelven via Sarai’s slavin Hagar (vers 2-4). Herken je dat? Die neiging om niet op God te wachten, maar zelf te gaan knutselen? Wanneer er rivaliteit komt tussen Sarai en Hagar, vlucht de laatste de woestijn in en wordt daar opgezocht door de Engel van de HEERE. Wat valt je op in wat hij tot Hagar zegt? Wat vind je mooi in die woorden, en wat moeilijk (vers 8-12)?

Zondag 22 oktober 2017 n.m. – Romeinen 1:18-3:20
We lezen met elkaar verder in de Romeinen-brief en het thema is: ‘wie heeft de schuld?’. In dit eerste onderdeel van zijn brief klaagt Paulus in dienst van God de hele wereld aan. Het is het beeld van de rechtszaak waarin God de rechter is en alle mensen voor het gerecht worden gedaagd. We luisteren naar de aanklacht tegen ons. Laten we maar niet te snel oordelen over anderen in ons land of in de wereld om daarmee zelf buiten schot te blijven. Herken je een van de zonden uit de opsomming van Paulus in 1:26-32 bij jezelf? Hoe kan het dat wij erg verontwaardigd raken over het schandalige gedrag van anderen, terwijl precies hetzelfde gedrag lang zo erg niet lijkt als we ons er zelf schuldig aan maken? Laat in dit verband zien hoe het in Rom.1 over de jongste zoon gaat en in Rom.2 over de oudste zoon (Lukas 15:11-32).

Zondag 8 oktober 2017 n.m. – Leerdienst over Romeinen 1:1-17
Omdat we dit jaar de Reformatie herdenken als jubileumjaar (500 jaar Reformatie) willen we de komende tijd in de prediking tijdens de leerdiensten en tijdens de huisbijbelkringavonden met elkaar stilstaan bij de Romeinenbrief. Deze zondagmiddag zal Romeinen 1:1-17 centraal staan: het visitekaartje van Paulus en de kern van de brief. Wat weet u/jij van de gemeente van Rome? Hoe omschrijft Paulus zichzelf en waarom doet hij dat? Wat wilde hij doen in Rome? Waarom schaamt hij zich niet voor het Evangelie?

Zondag 24 september 2017 n.m. – Leerdienst over Zondag 38 uit de Catechismus
Zondagmiddag gaat het over de betekenis van de zondag. De zondag is de dag van en voor God. Een feestdag! Een dag om Hem en elkaar te ontmoeten en goed te doen aan anderen. Hoe beleven u en jij de zondag? Wat vind je belangrijk voor een echte viering van de zondag? Hoe ga je om met de ontwikkeling van de zondag tot ‘sociale’ dag? Wat is onopgeefbaar? Psalm 122 zegt: ‘kom ga met ons en doe als wij’. Wees er daarom zondagmiddag bij in de kerk, als ouderen en jongeren!

Zondag 17 september 2017 v.m. - Johannes 9
Zondagmorgen gaat de preek over zien/kijken. Dit n.a.v. het jaarthema van de HGJB: ‘Open je ogen’. We worden als gemeente opgeroepen om actief te leren zien, onze ogen open te doen voor God, voor elkaar in de gemeente en voor de wereld om ons heen. Ons probleem is vaak dat we niet goed kijken, ‘verblind’ zijn. Noem eens een paar dingen waardoor wij soms helemaal verblind kunnen zijn? Dat zien we ook in Johannes 9. Verschillende mensen kijken daar op verschillende manieren naar de Heere Jezus en naar de blinde man. Noem de 5 groepen/personen die hier in de hoofdstuk voorkomen? In welk van de personen/groepen herken je je het meest? Wat leer je van Jezus’ manier van zien/kijken?




 



Zondag 26 november
09:30 uur
Kand. L. Solleveld

Zondag 26 november
16:30 uur
Ds. P. Nobel




Bezinning Heilig Avondmaal
Woensdag 6 december

19:30 uur

Kerstzangavond
Zaterdag 23 december

19:30 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen