ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Nieuws

Activiteiten
Actueel
Kerkbode
Kerkdiensten
Documenten archief
Sociale media
Preek in de week
  Preek in de week

In deze rubriek vindt u stof tot nadenken met betrekking tot de preken die dominee Nobel heeft gehouden of van plan is te gaan houden.

Waarom?
Omdat een preek niet stopt op de eerste dag van de week, maar ook doorwerking en weerklank wil vinden ín de week.
Het is ook goed een nieuwe preek alvast in de week te leggen, om er langer mee bezig te kunnen zijn, alleen of samen.
En je zo alvast voor te bereiden op de zondag die komt.
Per preek worden datum en tijdstip vermeld, alsook het tekstgedeelte.
Dominee Nobel zou het mooi vinden als u reageert op de vragen in ‘de preek in de week’. Dan kan hij dat meenemen bij het maken van de preek. Mailen kan naar p.nobel@hervormdegemeentemonster.nl.

Zondag 8 oktober 2017 n.m. – Leerdienst over Romeinen 1:1-17
Omdat we dit jaar de Reformatie herdenken als jubileumjaar (500 jaar Reformatie) willen we de komende tijd in de prediking tijdens de leerdiensten en tijdens de huisbijbelkringavonden met elkaar stilstaan bij de Romeinenbrief. Deze zondagmiddag zal Romeinen 1:1-17 centraal staan: het visitekaartje van Paulus en de kern van de brief.
Wat weet u/jij van de gemeente van Rome? Hoe omschrijft Paulus zichzelf en waarom doet hij dat? Wat wilde hij doen in Rome? Waarom schaamt hij zich niet voor het Evangelie?

Zondag 24 september 2017 n.m. – Leerdienst over Zondag 38 uit de Catechismus
Zondagmiddag gaat het over de betekenis van de zondag. De zondag is de dag van en voor God. Een feestdag! Een dag om Hem en elkaar te ontmoeten en goed te doen aan anderen. Hoe beleven u en jij de zondag? Wat vind je belangrijk voor een echte viering van de zondag? Hoe ga je om met de ontwikkeling van de zondag tot ‘sociale’ dag? Wat is onopgeefbaar? Psalm 122 zegt: ‘kom ga met ons en doe als wij’. Wees er daarom zondagmiddag bij in de kerk, als ouderen en jongeren!

Zondag 17 september 2017 v.m. – Johannes 9
Zondagmorgen gaat de preek over zien/kijken. Dit n.a.v. het jaarthema van de HGJB: ‘Open je ogen’. We worden als gemeente opgeroepen om actief te leren zien, onze ogen open te doen voor God, voor elkaar in de gemeente en voor de wereld om ons heen. Ons probleem is vaak dat we niet goed kijken, ‘verblind’ zijn. Noem eens een paar dingen waardoor wij soms helemaal verblind kunnen zijn? Dat zien we ook in Johannes 9. Verschillende mensen kijken daar op verschillende manieren naar de Heere Jezus en naar de blinde man. Noem de 5 groepen/personen die hier in de hoofdstuk voorkomen? In welk van de personen/groepen herken je je het meest? Wat leer je van Jezus’ manier van zien/kijken?


 Zondag 22 oktober
09:30 uur
Ds. P. Nobel
Afsluiting VBW

Zondag 22 oktober
16:30 uur
Ds. P. Nobel
VakantieBijbelWeek
Donderdag 19 oktober

09:30 uur

Slotavond VakantieBijbelWeek
Donderdag 19 oktober

19:00 uur

Open kerk
Zaterdag 21 oktober

11:30 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen