Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
   
     
  Kennismaken   Gemeente   Nieuws   Foto's  
     
 
   
 
  Welkom

Goedendag, wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Monster.

Onze gemeente is een actieve geloofsgemeenschap, die naast de zondagse samenkomsten diverse activiteiten kent op het gebied van Gemeentewerk, Jeugdwerk, Pastoraat, Diaconaat en Missionaire activiteiten.
Diaconale actiedag

26 Juni 2021 was de diaconale actiedag met de jongeren van de gemeente.
We hebben bloemen bezorgd bij veteranen in het Westland en allerlei klusjes gedaan bij het project Huis en Haard van het Leger des Heils in Den Haag.
We kijken terug op een geslaagde dag, bekijk hier de foto's.
Startdag / jeugdthemadienst

Zaterdagmiddag en -avond 18 september 2021 hopen we als gemeente met elkaar een startdag te houden. Een dag voor jong en oud! Over de invulling wordt u nog later geïnformeerd, maar het zal in ieder geval een middag en (vroege) avond programma hebben.

Zondag ochtend 19 september 2021 hopen we een Jeugd Themadienst te houden met onze eigen predikant met aansluitend een preekbespreking voor de hele gemeente. Mooi om dit ook samen mee te vieren!

Schrijft u en jij deze momenten alvast in uw en jouw agenda?

Tot de 18e en 19e september!
Kerkdiensten komende weken

Helaas kunnen er i.v.m. de corona-uitbraken minder personen toegelaten worden in de kerk.
Via de website
aanmelden.hervormdmonster.nl kunt u zich aanmelden voor een plek in de kerk.
Daarnaast kunt u de kerkdiensten meeluisteren en meekijken via kerkomroep.nl en live.hervormdmonster.nl.
De kerkdiensten kunnen ook later teruggekeken worden via ons YouTube kanaal.

Om de kans op besmettingen verder te beperken, verzoeken wij u het volgende op te volgen:
- bij klachten thuis te blijven.
- de geldende overheids/RIVM richtlijnen in acht te nemen.
- bij binnenkomst handen ontsmetten

Triage vragen:
Indien u één of meerdere van onderstaande vragen met JA kunt beantwoorden, dan verzoeken wij u niet naar de kerk te komen.
1) Heeft u afgelopen 24 uur klachten zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten
2) Heeft u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3) Is er een coronabesmetting afgelopen 7 dagen bij u vastgesteld?
4) Heeft afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand waarbij een coronabesmetting was vastgesteld?
5) Bent u in quarantaine i.v.m. contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
Vakantie Bijbel Week 2021

Ook dit jaar hopen we tijdens herfstvakantie een VBW te organiseren!
Of het een fysieke VBW wordt óf een online variant: dat is nog een verrassing!
Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 oktober vindt de VBW plaats.


Lees meer...Contact

In deze weken komt heel veel op ons mensen af. Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een telefonisch gesprek wensen, dan kunnen zij bijvoorbeeld onze dominee bellen, ds. Tekelenburg, 0174 - 28 87 82. Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.
Als iemand de deur niet uit kan en hulp nodig heeft, mag die dat ook zeker laten weten.
Terugkijken uitzendingen

De uitzendingen van de kerkdiensten zijn terug te kijken via ons YouTube kanaal.Een gift geven voor diaconie of de Hervormde Gemeente Monster?

Er kunnen redenen zijn waarom u of jij een gift wilt geven voor de Hervormde Gemeente Monster en/of voor de diaconie van onze gemeente.
De diaconie is gericht op hulpverlening. Het gaat om hulp aan gemeenteleden die dat nodig hebben maar ook om allerlei aan hulp in ons land en wereldwijd.


Lees meer... 


Op dit moment geen


Zondag 1 augustus
09:30 uur
Prop. J.J. de Haan

Zondag 1 augustus
16:30 uur
Dhr. G. Laheij

Bidstond VBW
Woensdag 6 oktober

19:45 uur

Vakantie Bijbel Week
Dinsdag 19 oktober

09:30 uur

Vakantie Bijbel Week
Woensdag 20 oktober

09:30 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.