Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
   
     
  Kennismaken   Gemeente   Nieuws   Foto's  
     
 
   
 
  Welkom

Goedendag, wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Monster.

Onze gemeente is een actieve geloofsgemeenschap, die naast de zondagse samenkomsten diverse activiteiten kent op het gebied van Gemeentewerk, Jeugdwerk, Pastoraat, Diaconaat en Missionaire activiteiten.
Boterletters

Ook dit jaar hebben wij weer een boterletteractie rond 5 december. U kunt bij ons heerlijke banketletters bestellen van uitstekende kwaliteit.
Bakker Voordijk uit Oud Beijerland bakt deze voor ons!
Op maandag 30 november en donderdag 3 december worden ze bij ons geleverd en kunnen ze opgehaald worden aan de Emmastraat 95 in Monster tussen 16:00 en 17:00 uur.
De opbrengst is voor de verschillende kerkelijke doelen, dus bestelt u ze dit jaar eens bij ons?!
U kunt ze bestellen door een mail te sturen naar
boterletter@hervormdegemeentemonster.nl.
Vakantie Bijbel Week 2020: ‘Duik erin’

Afgelopen dagen heeft de digitale VBW plaatsgevonden. Wat was het een leuke week, ruim 100 kinderen hebben meegekeken, thuis geknutseld en opdrachten uitgevoerd. Het was echt anders dan anders, maar niet minder leuk. Op zondag 25 oktober hopen we met elkaar de VBW af te sluiten met een kerkdienst. In deze dienst staat Mattheus 7: 24 - 29 centraal over het huis op de rots en op het zand. Het huis op de rots blijft stevig staan in de regen en de storm. Zo wil Jezus als een rots zijn voor jou. Als je op Hem vertrouwt en Hem volgt en doet wat Hij zegt, dan sta je stevig in het leven, wat er ook gebeurt!

Lees meer...Brief van onze zustergemeente

Als Oost Europa commissie hebben wij deze brief ontvangen vanuit onze zustergemeente.
Graag delen wij dit met u/jou. Laten we bidden voor hen in deze moeilijke situatie.
Ook bedanken ze ons hartelijk voor de kleding en de financiele steun.


Lees meer...Kerkdiensten komende weken

Helaas hebben de recente ontwikkelingen en toe geleid dat we minder personen kunnen toelaten in de kerk. De kerkenraad deelt de zorg over het toenemende aantal besmettingen.
Het advies vanuit de overheid, CIO en PKN om af te schalen naar 30 personen (+13 jaar) volgen wij op.

Om de kans op besmettingen verder te beperken, verzoeken wij u het volgende op te volgen:
- bij klachten thuis te blijven.
- de geldende overheids/RIVM richtlijnen in acht te nemen.
- bij binnenkomst handen ontsmetten
- na de dienst direct naar huis te vertrekken

Triage vragen:
Indien u één of meerdere van onderstaande vragen met JA kunt beantwoorden, dan verzoeken wij u niet naar de kerk te komen.
1) Heeft u afgelopen 24 uur klachten zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten
2) Heeft u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3) Is er een coronabesmetting afgelopen 7 dagen bij u vastgesteld?
4) Heeft afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand waarbij een coronabesmetting was vastgesteld?
5) Bent u in quarantaine i.v.m. contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Via de website
aanmelden.hervormdmonster.nl kunt u zich aanmelden voor een plek in de kerk.
Daarnaast kunt u de kerkdiensten meeluisteren en meekijken via kerkomroep.nl en live.hervormdmonster.nl.
De kerkdiensten kunnen ook later teruggekeken worden via ons YouTube kanaal.
Contact

In deze weken komt heel veel op ons mensen af. Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een telefonisch gesprek wensen, dan kunnen zij bijvoorbeeld onze dominee bellen, ds. Tekelenburg, 0174 - 28 87 82. Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.
Als iemand de deur niet uit kan en hulp nodig heeft, mag die dat ook zeker laten weten.
Terugkijken uitzendingen

De uitzendingen van de kerkdiensten zijn terug te kijken via ons YouTube kanaal. 


Op dit moment geen


Zondag 29 november
09:30 uur
Prop. L. Solleveld
Video-uitzending

Zondag 29 november
16:30 uur
Ds. M. J. Tekelenburg
Video-uitzending
Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.