Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Foto's

Tryfena (Vrouwen, 30 jaar en ouder)
Zondagsschool (Kinderen, 4-12 jaar)
Jeugd
Januari
Benjamin (Jongens, groep 4,5 en 6)
Calvijn (Mannen, 35 jaar en ouder)
Kerkauto
Bibliotheek Samuël
Februari
Brand 1901
Kleine Rank (Meisjes, groep 4,5 en 6)
Kinderoppas
Kledinginzameling
Maart
Woelwaters (Jongens, groep 7 en 8)
Gebedsgroep
Meeluisteren
Reisverslag oktober 2009
Gebrandschilderd raam
Alpha-cursus
April
Grafmonumenten
Beëindiging boerderijproject Homórodszentmárton
Mei
Ouderlingen
Lydia (Meisjes, groep 7 en 8)
Juni
Kerk en toren
Verslag transport Roemenië
Juli
Kerkzegel
Timotheüs (Jongeren, 1e klas middelbare school t/m 14 jaar)
Verslag bezoek uit Homórdszentmárton
Augustus
Orgel
't Schuurtje (Jongeren, 15 jaar en ouder)
Verslag werkvakantie 2014
Volwassenen
September
Oud predikanten
't Zoldertje (Jongeren, 15 jaar en ouder)
Oktober
Restauratie 1901
Vita Nova (Jongeren, 15 jaar en ouder)
November
Diaconie
Restauratie 2008
December
Logo's jeugdwerk
Missionaire commissie
Kerkrentmeesters
Beleidsplan
Wijkindeling
Psycho Pastoraal Team
Gereformeerde Bond
Praktische Zorgnet
Jaarmarkt Commissie
Muziekcommissie
Oost Europa Commissie
Stichting Timea
Zendingscommissie
  Afscheid zondagsschool

Dinsdag 28 mei jongstleden hebben we afscheid genomen van elf kinderen van groep 4.
Tijdens een gezellige Chinese maaltijd werd ontspannen genoten van het eten, waarna we om 19.30 uur vertrokken naar gebouw 'de Haven' waar koffie, fris en wat lekkers klaar stonden en de ouders, grootouders en andere familie en belangstellenden ons verwelkomden.
Hier werd officieel afscheid genomen. De leiding was in handen van Meester Vedder die een mooie Powerpoint in elkaar had gezet over het Thema 'Zegenen'. We zongen enkele liederen en deden een spel onder leiding van Meester van Geest (het raden van de betekenis van een afbeelding: welk verhaal speelde zich daar af).
Meester Nobbe, die ook zélf afscheid nam, deelde vervolgens de bijbels en een dagboek uit, met daarbij voor elk kind een tekst.
Daarna nam Meester Vedder weer het woord en bedankte Meester Nobbe voor zijn jaren als muzikale meester van de Zondagsschool.
We eindigden met een dankgebed door Meester van Dijk en gingen daarna naar huis. Zondag 28 april
09:30 uur
Ds. J. C. Schuurman

Zondag 28 april
16:30 uur
Kand. W. A. van den Born
Jaarmarkt
Zaterdag 11 mei

09:30 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen