Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Foto's

2021
2020
2019
2018
2017
Kerstfeestviering zondagsschool
Sinterklaas op de Kleine Rank
Sinterklaas op de Benjamin
Sinterklaas op de Lydia
Zang- en gebedsmoment
Vakantie Bijbel Week - slotavond
Aan tafel met de buren
Vakantie Bijbel Week - donderdag
Vakantie Bijbel Week - woensdag
Vakantie Bijbel Week - dinsdag
Zang- en gebedsmoment
Uitje Tryféna – rondleiding door Delft
Bezoek synagoge
Afsluiting Woelwaters
Jongens tegen de meiden
Zang- en gebedsmoment
  Zang- en gebedsmoment

Op zondag 22 januari werd er na afloop van de middagdienst een zang- en gebedsmoment gehouden voor jong en oud, georganiseerd vanuit de kerkenraad. Na de dienst was er ontvangst met koffie of iets fris waarna we met elkaar gingen eten. Er hadden zich ca. 120 gemeenteleden aangemeld zodat de Haven goed gevuld was; Na de eenvoudige maar voedzame maaltijd werd er onder leiding van de jonge muzikanten uit onze gemeente gezongen uit het psalmboek en Op Toonhoogte. Omdat er ook kinderen aanwezig waren hebben we met hen ook de nodige liedjes gezongen die ze vol enthousiasme en met gebaren konden meedoen. Tussendoor waren er enkele gebedsmomenten waar voor een bepaald gebedspunt of thema door een van de ouderlingen werd gebeden of gedankt.
Om 19.45u was er een koffiepauze en daarna hebben we nog met een deel van de gemeente verder gezongen; hieraan werd door jong en oud goed meegedaan. Naast de twee diensten op zondag was dit een mooie aanvulling om elkaar als jongeren en ouderen te ontmoeten en tot eer van Hem te zingen. Zondag 16 juni
09:30 uur
Ds. C. Blenk

Zondag 16 juni
16:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen