Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
  Kennismaken   Gemeente   Nieuws   Foto's  
     
                 
  Begin

Contact

Contactgegevens
Overige gegevens
Routebeschrijving
  Overige gegevens

Diaconie
Dhr. A.W. Steenks (secretariaat)
Unicefstraat 13
2694 KE 's-Gravenzande
0174 - 42 14 29
diaconie@hervormdegemeentemonster.nl

Bankrelatie:
Rabobank, rekeningnummer: NL54RABO0323241301

Dhr. L. van der Starre (contactpersoon Amandelgaarde)
Choorstraat 35A
2681 AP Monster
0174 - 24 42 54
diaconie@hervormdegemeentemonster.nl

College van Kerkrentmeesters

Dhr. P. Koen (secretaris)
Goudenregenstraat 9
2681 GE Monster
p.koen@hervormdmonster.nl

Bankrelatie:
NL64RABO0373208634

Kerkbode
Dhr. L. Solleveld (redactie)
Rijnvaartweg 47
2691 WJ 's-Gravenzande
0174 - 41 66 50
redactie@hervormdegemeentemonster.nl

Dhr. M. Vrij (abonnementen en bezorging)
Geestweg 8
2681 HG Monster
0174 - 28 01 62
abonneren.kerkbode@hervormdegemeentemonster.nl

Beheer en verhuur gebouw de Haven
verhuur@dehaven-monster.nl of www.dehaven-monster.nl

Consistorie
Telefoonnummer in geval van nood: 0174 - 24 22 76

Ledenadministratie
Dhr. A.P. Lucas
Herckenrathstraat 27
2681 DG Monster
0174 - 24 27 53
leden@hervormdegemeentemonster.nl

Kerkdiensten op CD / Cassettebandje
Dhr. W. Storm
Zeereep 121
2681 XE Monster
0174 - 28 01 34
cd@hervormdegemeentemonster.nl

Archiefbeheerder
Dhr. J. Remmers
Rijnweg 309
2681 SL Monster
0174 - 24 75 79
archief@hervormdegemeentemonster.nl


 Zondag 16 juni
09:30 uur
Ds. C. Blenk

Zondag 16 juni
16:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Geen gegevens bekend