Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Jeugd
Volwassenen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Zondagsschool (Kinderen, 4-12 jaar)
Benjamin (Jongens, groep 4,5 en 6)
Kleine Rank (Meisjes, groep 4,5 en 6)
Woelwaters (Jongens, groep 7 en 8)
Lydia (Meisjes, groep 7 en 8)
TimotheŘs (Jongeren, 1e klas middelbare school t/m 14 jaar)
Vita Nova (Jongeren, 15 jaar en ouder)
Logo's jeugdwerk

Zondagsschool

Zondagsschool "Zaait aan alle wateren"

Elke zondagmiddag zijn kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar welkom om naar de zondagsschool te komen. De zondagsschool is onder de middagdienst van 16.30 tot het einde van de kerkdienst, ongeveer 17.45 uur.
Alle kinderen van de gemeente, maar ook kinderen van buiten onze gemeente , met of zonder kerkelijke achtergrond zijn hartelijk welkom!


Op de zondagsschool staat een vertelling uit de Bijbel centraal. We proberen daarbij zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen. Vandaar dat de verwerking van de vertelling in de lagere groepen anders van opzet is dan in de hogere groepen. Voor groep 1 gebruiken we een verwerkingsboekje waar verschillende kleurplaten en andere werkstukjes in staan die betrekking hebben op de verschillende vertellingen. In de groep van de leeftijd 7-9 jaar is er vaak een verwerking door bijvoorbeeld een puzzel of rebus. De kinderen van de hoogste groep verdiepen zich meer in de achtergronden van de geschiedenis.
In een cyclus van drie jaar proberen we zo de geschiedenissen uit de Bijbel te behandelen. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met het kerkelijk jaar. Naast de vertelling schenken we ook aandacht aan het zingen van psalmen en geestelijke liederen. Met elkaar vieren we ook altijd Kerst, Pasen en het Pinksterfeest. We ervaren dat de kinderen het fijn vinden om onze Schepper op deze wijze te loven en te prijzen.

Voor meer informatie: Marco van Dijk, 06 - 51 48 69 00, zondagsschool@hervormdegemeentemonster.nl 


 
Zondag 14 april
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 14 april
16:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen