Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Huisbijbelkringen

Huisbijbelkringen zijn kleinschalige en laagdrempelige kringen bij gemeenteleden thuis, waar over een bepaald Bijbelgedeelte wordt nagedacht.
De Huisbijbelkringen zijn er voor iedereen binnen de gemeente, jong en oud, ervaring of geen ervaring met Bijbelstudie. Ze worden één keer in de vier weken gehouden. Op alle kringen wordt hetzelfde thema voorbereid en behandeld. Hierdoor zijn de kringen onderling met elkaar verbonden. Alle kringen komen daarom ook in dezelfde week samen.

De voorbereiding van het thema vindt plaats op de dinsdagavond in de week voorafgaand aan de week waarin de kringen samenkomen.

Wilt u of jij een kring gaan bezoeken? Dan kunt u/jij contact opnemen met de contactpersoon van de kring.

Op dit moment zijn er de volgende acht kringen:

Kring 1: Leon Solleveld, kring1@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 2: Matthijs Solleveld, kring2@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 3: Joke Boers, kring3@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 4: Arend Steenks, kring4@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 5: Willeke Vrij, kring5@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 6: Heleen van Velden en Jolanda Dekker-Kleijn, kring6@hervormdegemeentemonster.nl
 
De genoemde personen zijn tevens kringleider en aanspreekpunt voor de desbetreffende kring.

Kring 1 en 2 richten zich in principe op gemeenteleden in Monster.
Kring 3 en 4 richten zich in principe op gemeenteleden in ’s-Gravenzande.
Kring 5 richt zich in principe op gemeenteleden in Monster en ‘s-Gravenzande.
Kring 6 richt zich in principe op gemeenteleden in Naaldwijk en/of aanliggende kernen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de secretaris Leendert Bos, hbk@hervormdegemeentemonster.nl


 
Zondag 28 april
09:30 uur
Ds. J. C. Schuurman

Zondag 28 april
16:30 uur
Kand. W. A. van den Born
Jaarmarkt
Zaterdag 11 mei

09:30 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen