Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
VakantieBijbelWeek
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Huisbijbelkringen

Huisbijbelkringen zijn kleinschalige en laagdrempelige kringen bij gemeenteleden thuis, waar over een bepaald Bijbelgedeelte wordt nagedacht.
De Huisbijbelkringen zijn er voor iedereen binnen de gemeente, jong en oud, ervaring of geen ervaring met Bijbelstudie. Ze worden één keer in de vier weken gehouden. Op alle kringen wordt hetzelfde thema voorbereid en behandeld. Hierdoor zijn de kringen onderling met elkaar verbonden. Alle kringen komen daarom ook in dezelfde week samen.

De voorbereiding van het thema vindt plaats onder leiding van ds. Nobel, op de dinsdagavond in de week voorafgaand aan de week waarin de kringen samenkomen. Ook zullen de hoofdstukken tijdens de middagdiensten behandeld worden.

Wilt u of jij een kring gaan bezoeken? Dan kunt u/jij contact opnemen met de contactpersoon van de kring.

Op dit moment zijn er de volgende acht kringen:

Kring 1: Leon Solleveld, Emmaplein 11, Monster, kring1@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 2: Elma Nobel, Molenstraat 93, Monster, 0174 - 72 10 34, kring2@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 3: Joke Boers, Kersenlaan 6, 's-Gravenzande, 0174 - 42 23 64, kring3@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 4: Arend Steenks, Unicefstraat 13, 's-Gravenzande, 0174 - 42 14 29, kring4@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 5: Willeke Vrij, Herenstraat 66, Monster, 0174 - 75 02 29, kring5@hervormdegemeentemonster.nl

Kring 6: Heleen van Velden, Molenstraat 91, 0174 - 62 77 49 en Jolanda Dekker-Kleijn, Herenstraat 2a, Monster, 06 - 28 06 99 95, kring6@hervormdegemeentemonster.nl
 
De genoemde personen zijn tevens kringleider en aanspreekpunt voor de desbetreffende kring.

Kring 1 en 2 richten zich in principe op gemeenteleden in Monster.
Kring 3 en 4 richten zich in principe op gemeenteleden in ’s-Gravenzande.
Kring 5 richt zich in principe op gemeenteleden in Monster en ‘s-Gravenzande.
Kring 6 richt zich in principe op gemeenteleden in Naaldwijk en/of aanliggende kernen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de secretaris Leendert Bos, hbk@hervormdegemeentemonster.nl


 
Zondag 19 augustus
09:30 uur
Ds. M. B. van den Akker

Zondag 19 augustus
16:30 uur
Kand. J. A. Hoogesteger
Concert André Knevel en Liselotte Rokyta
Woensdag 29 augustus

19:30 uur

Bidstond VBW
Woensdag 10 oktober

19:45 uur

Vakantie Bijbel Week
Dinsdag 23 oktober

09:30 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen