Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Ouderlingen
Diaconie
Kerkrentmeesters
Beleidsplan
Wijkindeling
Psycho Pastoraal Team
Praktische Zorgnet
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Praktische Zorgnet

Er zijn gemeenteleden die om verschillende redenen te weinig mensen in hun directe omgeving hebben die voor hen kunnen zorgen of aandacht kunnen geven. Alleenstaanden, ouderen,  echtparen zonder kinderen of met veel kinderen,  vormen een kwetsbare groep. Het praktische Zorgnet valt onder de directe verantwoordelijkheid van de diaconie. Wij geloven dat voor wat betreft de ouderen, de kinderen in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het zorgen/verzorgen van hun ouders (Exodus 20:12, Markus 7:10-12, Efeze 6:2, 1 Timotheus 5:4).

Doel
De zorg die aangeboden wordt is van praktische aard en betreft kortdurend/incidenteel zorg aan de bovengenoemde groep (door plotseling uitvallen van de vaste zorg in hun directe omgeving). Voor een structurele hulp zal worden gekeken of zorg via een reguliere instantie een optie is.Praktische hulp aanbieden in de vorm van:
  • Huishoudelijk activiteiten
  • Boodschappen doen
  • vervoer naar het ziekenhuis of huisarts of medicijnen ophalen.
Het Zorgnet ontslaat ons niet van onze christenplicht om naar onze naaste om te zien. Er is en blijft een verantwoording van heel de gemeente.
De zorgnetcoördinator is diaken A.W. Steenks, hij is bereikbaar onder het telefoonnummer 06- 51 00 09 63 of per mail: diaconie@hervormdegemeentemonster.nl. Het telefoonnummer is ook te vinden achterin de kerkbode onder het kopje diaconie. De coördinator informeert na de melding naar de aard van de hulp en maakt een schatting van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. De coördinator neemt hierna contact op met een van de vrijwilliger.


 
Zondag 3 maart
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 3 maart
16:30 uur
Ds. M. Messemaker

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen