Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Ouderlingen
Diaconie
Kerkrentmeesters
Beleidsplan
Wijkindeling
Psycho Pastoraal Team
Praktische Zorgnet
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Diaconie

De diaconie is een onderdeel van de kerkenraad van de gemeente.

Doel
De diaconie heeft als taak om, overeenkomstig de Bijbelse boodschap, zorg te dragen voor en hulp te bieden aan mensen in nood, zowel binnen als buiten de gemeente. Hierbij kunt u denken aan zorgen om gezondheid, inkomsten,  bestaanszekerheid en toekomst. Maar ook stille armoede komt steeds vaker voor. Signalen van zorg kunt u (in vertrouwen) doorgeven aan één van de diakenen.

Financiën
De benodigde middelen voor de diaconie komen uit collecten, giften en opbrengsten van eigen geld.

Kerkdienst
De diaconie verzorgt de tafeldienst rondom het sacrament van het Heilig Avondmaal.
Gezamenlijk met de kerkrentmeesters verzorgt de diaconie de collecten tijdens de erediensten.
Voor mensen, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerkauto. Voor gemeenteleden die de diensten niet meer kunnen bijwonen is er kerktelefoon/radio.

Ouderenwerk
De diaconie organiseert ouderenmiddagen en bezoekwerk in ’’De Kreek’’. Gezamenlijk met de diaconie van de Gereformeerde kerk beheren we het woningcomplex voor ouderen ’’De Amandelgaarde’’.

Hulp
Jaarlijks organiseert de diaconie een diaconale gemeenteavond, waarin onder andere de Oost Europa Commissie verslag doet van de hulpverlening.

Voor vragen of informatie: Dhr. A.W. Steenks (secretaris), 0174 - 42 14 29 of diaconie@hervormdegemeentemonster.nl

Bankrelatie:
Rabobank, rekeningnummer: NL54RABO0323241301


 
Zondag 14 april
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 14 april
16:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen