Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Jeugd
Volwassenen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Verenigingen

Tijdens het winterseizoen (oktober t/m april) is er op iedere avond voor jongeren en ouderen de mogelijkheid om een vereniging of club te bezoeken.
De pagina verenigingen is opgedeeld in een pagina jeugd en volwassenen.

Vanaf dit seizoen willen we alle avonden die met jeugdwerk te maken hebben inzichtelijk maken door middel van een jeugdwerk kalender. Deze kalender wordt per halfjaar opgesteld, zodat:
- jij als jongere er rekening mee kan houden wanneer jouw club of vereniging is.
- u als ouder(s) er vanaf weten wanneer er jeugdwerk is voor uw kind(eren) en u uw kind(eren) kunt stimuleren om het jeugdwerk te bezoeken
- u als gemeentelid of belangstellende weet welke vormen van jeugdwerk er zijn in onze gemeente en hierook in mee kan leven.

De kalender kunt u hier bekijken.

Tip: Zet de voor jouw / uw belangrijke data gelijk in uw/jouw agenda!


 
Zondag 26 mei
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 26 mei
16:30 uur
Ds. C. Doorneweerd

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen