Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Missionaire commissie
Gereformeerde Bond
Jaarmarkt Commissie
Muziekcommissie
Oost Europa Commissie
Stichting Timea
Zendingscommissie
Overige activiteiten
Historie
  Zendingscommissie

Wij hebben als gemeente niet alleen de roeping in gebed en prediking in de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland te staan, maar ook een taak en roeping voor wat betreft de kerk buiten ons vaderland: Gods kerk in deze wereld. De bewustwording van de eigen gemeente voor deze wereldwijde Kerk des Heeren is een van de taken van de zendingscommissie. Als gemeente zijn wij op onze plaats, wanneer wij de grote dag des Heeren, de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus, verwachten met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus onze Heere (art. 37, NGB). Om deze reden hebben wij als gemeente de roeping om zendingsgemeente te zijn. Want: ‘Dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14).

Het zendingswerk krijgt in onze gemeente aandacht door de volgende activiteiten:
  • Sinds 2003 hebben wij via de Gereformeerde Zendingsbond het adoptieprogramma ‘Deelgenoten’ opgestart, wat wil zeggen dat wij een van de vele zendingsarbeiders financieel hebben geadopteerd. Op jaarbasis wordt in onze gemeente viermaal voor dit programma gecollecteerd. De zendingsarbeider wordt, wanneer hij met verlof in Nederland is, uitgenodigd om op een zendingsavond iets te komen vertellen over zijn werk en vooraf of aansluitend een preekbeurt te vervullen in onze gemeente. Dit om de betrokkenheid van de gemeente voor het zendingswerk te activeren.
  • Jaarlijks wordt het GZB-dagboekje in de gemeente verspreid.
Voor vragen of informatie: Dhr. P. van Spronsen (secretaris), 0174 - 21 38 40

Website Gereformeerde Zendingsbond: www.gzb.nl


 
Zondag 26 mei
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 26 mei
16:30 uur
Ds. C. Doorneweerd

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen