Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
Bibliotheek SamuŽl
Brand 1901
Gebrandschilderd raam
Grafmonumenten
Kerk en toren
Kerkzegel
Orgel
Oud predikanten
Restauratie 1901
Restauratie 2008
  Kerkzegel

Het ontwerp van ons kerkzegel is gemaakt door ds. J.A. Kruithof, destijds hulppredikant in onze kerkelijke gemeente.

Als voorbeeld gebruikte hij een schepenzegel, gevonden in een rekeningenboek uit 1703, hoewel later bleek dat er een nog ouder zegel bestond.

In overleg met de commissie voor de kerkzegels werd het oorspronkelijke randschrift SIGILUM SCABINORUM, MONASTERII.ADMOSAM gewijzigd in een nieuw opschrift BEWAERT MIJ, O GODT.

Dit randschrift is ontleend aan de geschiedenis van Wouter Simonsz, welke in Monster, vermoedelijk als hageprediker, het Evangelie heeft verkondigd en in 1570 als martelaar is gestorven. Deze zou in de nacht voor zijn terechtstelling, samen met drie andere gewezen pastoors, Psalm 16 hebben gezongen.

Na goedkeuring van het ontwerp door eerdergenoemde commissie, in 1959, vond de verdere uitwerking door een deskundige plaats.

De afbeelding op het kerkzegel komt globaal overeen met de kerk zoals die er omstreeks het jaar 1200 moet hebben uitgezien.

J.W. Kruithof


 
Zondag 26 mei
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 26 mei
16:30 uur
Ds. C. Doorneweerd

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen