Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Jeugd
Volwassenen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Tryfena (Vrouwen, 30 jaar en ouder)
Calvijn (Mannen, 35 jaar en ouder)

Tryfena

Tryfena is een bijbelstudievereniging voor vrouwen, die aangesloten is bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.
Wij komen eenmaal per 14 dagen bij elkaar op ’t Zoldertje (boven de Jeugdhaven), op maandagavond vanaf 20.00 uur en op donderdagmorgen vanaf 9.00 uur. Op donderdagmorgen wordt de kinderoppas in onderling overleg geregeld.
Het verenigingsseizoen loopt van oktober t/m april. Tijdens onze verenigingsavonden/ochtenden maken wij gebruik van de Bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw, het maandblad van de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen. Ieder seizoen verzorgt een predikant 10 bijbelstudies, aan de hand van een bijbelboek of een thema vanuit de bijbel.   

De avonden/ochtenden worden voorbereid door 1 of 2 leden van de vereniging. Voor de pauze lezen we de Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw en het aangegeven Bijbelgedeelte. Na de pauze worden de bijbehorende vragen in kleine groepjes beantwoord, waarna de antwoorden gezamenlijk worden besproken. Daarnaast zingen wij enkele psalmen en liederen.

Eenmaal per seizoen wordt een gezamenlijke avond c.q. ochtend georganiseerd, waarbij een spreker wordt uitgenodigd. Daarnaast bezoeken we ook regio-avonden, die georganiseerd worden vanuit de Bond.

Voor meer informatie: Karin van Spronsen, 0174 - 21 22 43, tryfena@hervormdegemeentemonster.nl
  
Zondag 26 mei
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 26 mei
16:30 uur
Ds. C. Doorneweerd

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen