Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Gebedsgroep
Historie
  Gebedsgroep

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat we als gebedsgroep gebedsmomenten belegden.
Wij waren ons al langer- biddend- aan het bezinnen op hoe verder te gaan, aangezien het bezoekersaantal terugliep.
Recent hebben evangelisatie-ouderling Jan Willem Vedder en wij, Cristian en Simone Dina, met elkaar gesproken over mogelijkheden hiervoor. Hoe we dit als missionaire commissie en gebedsgroep gezamenlijk kunnen oppakken.
Een eerste initiatief is, dat we de momenten dat er al bijéén gekomen wordt door gemeenteleden, we willen oproepen om een moment van gebed voor een specifiek onderwerp te reserveren.
Wekelijks  geven we door welk onderwerp desbetreffende week aan de beurt is aan de diverse groepen die bijeenkomen (we gaan hierbij uit van de digitale agenda van de gemeente). Dus bijvoorbeeld aan Diaconie en HuisBijbelKringen als dit in een zelfde week valt, wordt dan gevraagd te bidden voor de zending bijvoorbeeld.
We wensen hiermee ook een zekere verbondenheid met elkaar te bereiken, als je weet dat meerdere groepen bidden voor een zelfde onderwerp, op verschillende momenten in de week.
Het tweede initiatief is, naast bovenstaande: enkele gezamenlijk gebedsmomenten gedurende het jaar. En wel:
  • Voorafgaand aan de VakantieBijbelWeek
  • Nacht van Gebed voor de lijdende Kerk
  • Aan het begin van de vergadermomenten van de missionaire commissie: voordat zij hun vergadering starten, is er een openbaar moment van bezinning en gebed. Tijd hiervoor zal half uur/ 45 minuten zijn.
    Vergaderdata in 2021 van de missionaire commissie: DV 28 september en 23 november.
Zeker voorafgaand aan deze gezamenlijke gebedsmomenten, willen we u als gemeenteleden ook de mogelijkheid bieden om persoonlijke gebedspunten door te geven via gebedsgroep@hervormdegemeentemonster.nl.
Ook denken we na over een afgesloten gebedspuntenbox in de kerk.
De aangeleverde punten zijn alleen zichtbaar voor Cristian en Simone Dina en hier zal uiterst zorgvuldig mee om worden gegaan. Zo zullen zij u/ jou na ontvangst van de mail, vragen of u anoniem wenst te blijven of dat uw naam of naam van persoon voor wie u gebed vraagt erbij genoemd mag en/ of kan worden. Ook op de avond zelf, zal nogmaals het zorgvuldig omgaan met andermans zorgen/ situatie, genoemd worden.
Elkaar opdragen in gebed en meeleven met elkaar middels gebed, is een Bijbelse opdracht (1 Tim. 2:1). We hopen en bidden dat u geen drempel hierin zal ervaren, maar zich gehoord weet. Door de Heere én door mensen.

Contactpersonen:
Jan Willem Vedder
Cristian en Simone Dina, 0174 - 21 24 13


 
Zondag 4 juni
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 4 juni
16:30 uur
Prof. dr. A. de Reuver

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen