Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Nieuws

Activiteiten
Actueel
Kerkbode
Kerkdiensten
Bezinning Heilig Avondmaal
Sociale media
  Jeugdthemadienst
Diaconaal project 'open je ogen'
Vakantie Bijbel Week 'Zoek het uit' 2018
Alle dagverslagen van de VBW 2018
Foto's en verslag Vakantie Bijbel Week
Startweekend
Alpha-cursus
Christian Verwoerd & band in concert
Kalender jeugdwerk


Alle dagverslagen van de VBW 2018

Geplaatst op: vrijdag 26 oktober - aantal keer gelezen: 101

De slotavond van de VBW; wat was het een feest afgelopen dagen. We hebben met elkaar veel gezongen, geluisterd naar verhalen uit de Bijbel, naar toneel gekeken, geknutseld en spelletjes gedaan. Totaal zijn er naar de VBW 116 kinderen gekomen, verspreid over de verschillende dagen.

Op de slotavond hebben we gekeken naar een voorstelling van Poppen&Meer. We zijn op zoek gegaan samen met inspecteur ‘Hoezo’. Deze inspecteur zoekt dingen uit en lost dit op. Koning Liefdevol gaat op reis. Driekus moet samen met Carlijn op het paleis én de kluis passen. Wanneer Barones Nooitgenoeg erachter komt dat de koning weg is, ziet zij haar kans schoon. Als ze de kluis kraakt, zal ze pas echt genoeg hebben. Lukt het inspecteur Hoezo om de daders te vinden? En zal hij zélf een echte schat ontdekken?

Wat een prachtige boodschap zit er dit verhaal. Hebben wij genoeg aan wat de Heere God ons geeft?
‘Zoek eerst het koninkrijk van God, zoek eerst naar Zijn gerechtigheid. God geeft alles, wat je nodig hebt om te leven, God geeft alles, genoeg om weg te geven’.

Voor meer info over Poppen&Meer: http://www.poppenenmeer.nl/. 10% van de opbrengst van de voorstellingen gaat naar Mercy Ships. Een internationale christelijke hulpverleningsorganisatie die met een hospitaalschip kosteloos medische zorg geeft in de armste landen in Afrika.

Willy werd nog even in het zonnetje gezet omdat hij 20 jaar betrokken is bij het werk van de Vakantie Bijbel Week.

Op de website staan foto’s van de afgelopen en dagverslagen. U/jij bent zaterdag 27 oktober welkom om in de kerk te komen kijken tussen 11:30-15:30 en zondag 28 oktober bent u/jij weer welkom in de kerk om 09:30. Dan hebben we nog een mooie kerkdienst met elkaar.

We hopen u en jou te zien a.s. zaterdag en zondag. En natuurlijk ook weer volgend jaar op de VBW.  

Dagverslag VBW - donderdag 25 oktober 2018
Het was alweer de laatste ochtend van de Vakantie Bijbel Week. Het was weer leuk vanochtend. We hebben gezongen, gebeden en er is een mooi Bijbelverhaal verteld over de storm op het meer van Galilea. Terwijl Jezus lag te slapen raakten de discipelen in paniek ze maakte Hem wakker. Jezus was rustig en liet de storm stoppen. Wat is de Heere Jezus machtig. Er was natuurlijk ook weer een leuke sketch met Brit en Brenda en uiteraard was onze Pien Pennenlikker er ook. Maar vandaag was ook de baas van Pien aanwezig en heel spannend een dief die door de zaal heenliep. De dief heeft de portemonnee van de baas gestolen, gelukkig hebben de kinderen goed geholpen met het vangen van de dief. Dit had te maken met het dagthema: ‘Jezus is machtig’. De Heere Jezus heeft veel macht, maar bij Hem ben je ook veilig. Een veilige plek om te schuilen.

Daarna gingen we proefjes doen, allerlei verschillende proefjes met het thema ‘Zoek het uit’. De oudste kinderen gingen een bootje maken van piepschuim die kon varen. Dit werd getest in een opblaasbaar zwembad wat buiten stond. De oudste zijn in de sloophoek actief geweest met 'zoek het uit'. Bedankt voor het brengen van alle apparatuur, de kinderen hebben erg genoten van het slopen. Aan het eind van de ochtend hebben we met elkaar gegeten en daarna zijn we naar de kerk gegaan om het themalied te zingen en hier hebben we met elkaar de ochtend afgesloten.  

Tijdens de VBW leren de kinderen een tekst uit Mattheüs 6:33. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u gegeven worden.

We hopen jullie vanavond allemaal weer te zien in de Haven om 19:00. Zaterdag is er open kerk, u/jij kunt dan een kijkje nemen in de kerk tussen 11:30-15:30. Op zondag sluiten we de VBW af met een dienst, deze begint om 09:30 in de kerk. 

Dagverslag VBW - woensdag 24 oktober 2018
Vanmorgen zijn we weer bij elkaar gekomen voor de tweede dag van de VBW. Er werden diverse liederen gezongen terwijl de jongste en de oudste kinderen een plekje opzochten in de zaal. Bij het zingen van deze liederen werden er muziek instrumenten uitgedeeld zodat de kinderen zelf ook mee konden helpen met muziek maken. Na de zingen mochten sommige kinderen naar voren komen om te raden wat er in de grabbel doos zat, de kinderen kwamen erachter dat er niet veel meer dan zand in zat. Vervolgens kwam het onderwerp topografie naar voren en werd er een kaart van Monster getoond. Er werden plekken  opgenoemd in Monster die de kinderen met behulp van een bezem konden aanwijzen, bijvoorbeeld het strand. Het strand is leuk maar niet altijd even veilig. Daarom kwamen er twee jongens uitleg geven over de reddingsbrigade. Ze legden met behulp van verschillende foto’s uit wat hun taak is en wat ze in bepaalde situaties het beste kunnen doen. Daarna kregen de kinderen de tijd om iets aan de jongens te vragen over het werk van de reddingsbrigade. Dit alles had te maken met het dagthema van deze dag: ‘Jezus redt’!

Pien Pennenlikker was erg ongerust omdat ze haar verslag kwijt was, maar gelukkig hebben Britt&Brenda met hulp van de kinderen dit weer teruggevonden. Na het toneelstuk werd het Bijbelverhaal vertelt. De verteller kwam verkleed als herder binnen en vertelde in het verhaal dat ze honderd schapen had maar dat ze er één kwijt was. Samen met de kinderen zocht de herder het schaap wat verstopt zat op een speaker in de zaal.

De jongste kinderen gingen met elkaar een schapenmasker knutselen (voor het leuke resultaat verwijzen wij u naar de fotopagina). Toen de kinderen daar klaar mee waren kregen ze allemaal een papieren pen van Pien Pennenlikker met een mooie boodschap daarop, deze mochten ze op hun schapenmasker plakken. De oudste kinderen hebben allerlei proefjes gedaan: 'zoek het uit'.

Ondertussen deden de jongste kinderen hun schapenmasker op en werden er een paar leuke foto's gemaakt. Er is nog veel gezongen en deze mooie ochtend is afgesloten met een mooi gebed.

Tot morgen allemaal! De ochtend duurt dan tot half 1 en vergeet niet om iets lekkers van eten mee te nemen. 

Dagverslag VBW - dinsdag 23 oktober 2018
Ook dit jaar zijn we weer gestart met de Vakantie Bijbel Week. Het is een bijzonder jaar, want we hebben iets te vieren. De Vakantie Bijbel Week bestaat alweer 20 jaar. We zijn deze dinsdagochtend gestart in de grote zaal. Hier hebben we met alle kinderen geluisterd naar mooie verhalen over hoe Jezus mensen geneest, helpt en vergeeft. Vandaag was het dagthema: ‘Jezus geneest’. Het verhaal van 10 melaatse mannen is verteld. Alle 10 worden ze door de Heere Jezus genezen. Ze komen niet alle 10 terug om Jezus hiervoor te bedanken, 1 man komt wel terug, dit is een Samaritaan. Hij is zo blij, dat hij aan de voeten van Jezus neervalt om Hem te bedanken.  Jezus veroordeelde mensen niet om hoe ze er uit zagen, maar Hij helpt ze juist. Vanochtend was er ook een mevrouw, die van alles wilde weten ‘Pien Pennelikker’ heet zij. Ze wil van alles weten over wie de Heere Jezus is en wat hij doet, tijdens de VBW gaat zij veel vragen stellen. Brenda en Britt zijn er ook weer met allerlei avonturen. Vandaag ging Brenda laten zien dat zij heel goed kan waveboarden. Britt wilde dit liever niet, maar Brenda vond dat Britt het gewoon moest proberen. Maar dit ging helaas niet helemaal goed, Britt viel van het waveboard af en heeft nu een hele zere arm. Tussen de verhalen en toneelstukjes door zijn er verschillende liederen gezongen, de kinderen zongen goed mee en konden de aandacht erbij houden. Na de verhalen hebben de kinderen nog een rammelaar geknutseld, hiermee hebben ze zelf muziek gemaakt tijdens de liederen. En bij de oudste kinderen is er een mooie tak versiert en ze zijn lekker actief geweest in de sloophoek (alle apparatuur is nu zeker niet meer heel). De kinderen hebben erg hun best gedaan en het eindresultaat mag er zijn! De eerste dag is goed geslaagd en we hebben zin in de komende dagen! 

Tijdens de VBW leren de kinderen een tekst uit de Bijbel en een nieuw themalied:

Bijbeltekst:
‘Maar zoek eerst Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden’. Mattheus 6:33.

Themalied ‘Zoek het uit’!
Ik heb gehoord, van een man,
Die een storm stoppen kan.
Die een storm stoppen kan
Wie is die Man?
Die zo machtig werken kan.
Ga je mee opzoek?
Wie Hij voor je is en wat Hij doet?

Jezus Hij leeft, Hij vergeeft en geneest.
Hij is altijd bij jou en bij mij.
Lees in Zijn boek.
Ga met mij mee opzoek
En ontdek dan: Jezus is goed!

Hij redt een schaap, dat is verdwaald.
En Hij brengt het veilig thuis.
Ja Hij brengt het veilig thuis.
Wie is die Man?
Die de mensen redden kan.
Ga je mee opzoek?
Wie Hij voor je is en wat Hij doet?

Jezus Hij leeft, Hij vergeeft en geneest.
Hij is altijd bij jou en bij mij.
Lees in Zijn boek.
Ga met mij mee opzoek
En ontdek dan: Jezus is goed!

We hopen iedereen morgen (woensdag) weer te zien op de VBW!


 Zondag 18 november
09:30 uur
Kand. J. Speksnijder

Zondag 18 november
16:30 uur
Ds. M. van Kooten
Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen