Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
  Kennismaken   Gemeente   Nieuws   Foto's  
     
                 
    Sitemap

Hieronder ziet u een compleet overzicht van alle pagina's.

Beginpagina
Kennismaken
Wie zijn wij
Wat geloven wij
Wat doen wij
Cursussen
Ik zoek christelijke hulp
Contact
Gemeente
Verenigingen
Jeugd
Zondagsschool (Kinderen, 4-12 jaar)
Benjamin (Jongens, groep 4,5 en 6)
Kleine Rank (Meisjes, groep 4,5 en 6)
Woelwaters (Jongens, groep 7 en 8)
Lydia (Meisjes, groep 7 en 8)
Timotheüs (Jongeren, 1e klas middelbare school t/m 14 jaar)
Vita Nova (Jongeren, 15 jaar en ouder)
Logo's jeugdwerk
Volwassenen
Tryfena (Vrouwen, 30 jaar en ouder)
Calvijn (Mannen, 35 jaar en ouder)
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkauto
Kinderoppas
Meeluisteren
Kerkenraad
Ouderlingen
Diaconie
Kerkrentmeesters
Beleidsplan
Wijkindeling
Psycho Pastoraal Team
Praktische Zorgnet
Commissies
Missionaire commissie
Gereformeerde Bond
Jaarmarkt Commissie
Muziekcommissie
Oost Europa Commissie
Kledinginzameling
Reisverslag oktober 2009
Beëindiging boerderijproject Homórodszentmárton
Verslag transport Roemenië
Verslag bezoek uit Homórdszentmárton
Verslag werkvakantie 2014
Stichting Timea
Zendingscommissie
Overige activiteiten
Gebedsgroep
Historie
Bibliotheek Samuël
Brand 1901
Gebrandschilderd raam
Grafmonumenten
Kerk en toren
Kerkzegel
Orgel
Oud predikanten
Restauratie 1901
Restauratie 2008
Nieuws
Activiteiten
Actueel
Kerkbode
Kerkdiensten
Bezinning Heilig Avondmaal
Sociale media
Diensten archief
Foto
2021
Vakantie Bijbel Week
Startdag
Actiedag Oost-Europa Commissie
Diaconale actiedag
2020
Vakantie Bijbel Week
2019
Vakantie Bijbel Week - donderdagavond
Vakantie Bijbel Week - donderdag
Vakantie Bijbel Week - woensdag
Vakantie Bijbel Week - dinsdag
Uitje mannenvereninging
2018
Surprise avond Lydia
Sirkelslag
Vakantie Bijbel Week - donderdagavond
Vakantie Bijbel Week - donderdag
Vakantie Bijbel Week - woensdag
Vakantie Bijbel Week - dinsdag
BBQ
Boottocht Tryfena
Jaarmarkt
Kleding richting Roemenië
Vlotvaren
Verkleedpartij en toneel op de Lydia
Gelegenheidsmannenkoor Westland in Delft
2017
Kerstfeestviering zondagsschool
Sinterklaas op de Kleine Rank
Sinterklaas op de Benjamin
Sinterklaas op de Lydia
Zang- en gebedsmoment
Vakantie Bijbel Week - slotavond
Aan tafel met de buren
Vakantie Bijbel Week - donderdag
Vakantie Bijbel Week - woensdag
Vakantie Bijbel Week - dinsdag
Zang- en gebedsmoment
Uitje Tryféna – rondleiding door Delft
Bezoek synagoge
Afsluiting Woelwaters
Jongens tegen de meiden
Zang- en gebedsmoment
Contact
Contactgegevens
Overige gegevens
Routebeschrijving
Sitemap
Zoeken


 Zondag 16 juni
09:30 uur
Ds. C. Blenk

Zondag 16 juni
16:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Geen gegevens bekend