Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Jeugd
Volwassenen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Tryfena (Vrouwen, 30 jaar en ouder)
Calvijn (Mannen, 35 jaar en ouder)

Calvijn

Mannenvereniging Johannes Calvijn is een Bijbelstudievereniging, die aangesloten is bij de Bond van Ned. Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.
De mannenvereniging komt één keer in de veertien dagen op dinsdagavond tussen 20.00 uur en 22.00 uur samen in de voorzaal van gebouw ‘De Haven’, Havenstraat 1 te Monster. Het verenigingsseizoen loopt van oktober tot april. Gemiddelde komen we 12 keer samen om het Woord van God te onderzoeken. De bijbelbespreking vindt plaats aan de hand van de bijbelstudies in De Hervormde Vaan, het maandblad van de Bond van Ned. Hervormde Mannenverenigingen. Voor de pauze wordt het bijbelgedeelte en de bijbelstudie gelezen. Na de pauze vindt de bespreking van de vragen plaats. Eén van de leden heeft dit voorbereid.

Dat Bijbelstudie van levensbelang is kunnen we leren van de apostel Paulus, die zegt in 2 Timotheus 3:16 en 17: ’Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging (bestraffing), tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust’.

Voor meer informatie: Dhr. A.P. Voskamp, 0174 - 41 38 63, calvijn@hervormdegemeentemonster.nl


 
Zondag 26 mei
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 26 mei
16:30 uur
Ds. C. Doorneweerd

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen