Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
   
     
  Kennismaken   Gemeente   Nieuws   Foto's  
     
 
   
 
  Welkom

Goedendag, wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Monster.

Onze gemeente is een actieve geloofsgemeenschap, die naast de zondagse samenkomsten diverse activiteiten kent op het gebied van Gemeentewerk, Jeugdwerk, Pastoraat, Diaconaat en Missionaire activiteiten.
Terugkijken kerkdienst

De dienst van zondagmorgen 22 maart is via onderstaande link terug te kijken.

Lees meer...Kerkdiensten komende zondagen

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken kunnen de kerkdeuren op zondag niet zoals anders open voor iedereen.
Op de zondagmorgens 29 maart en 5 april zal er om 9:30 uur een dienst worden gehouden in de kerk, waarbij circa 10 personen aanwezig zullen zijn (dat mag volgens de regels van het RIVM). Ds. Tekelenburg zal in de diensten voorgaan.
De dienst kan meebeluisterd en meegekeken worden, van harte daartoe uitgenodigd!
Meeluisteren kan via
kerkomroep.nl en meekijken via live.hervormdmonster.nl.
Zo is de kerk toch een moment in de week echt merkbaar huis van God en plek die de gemeente samenbindt.
We doen in die diensten uiteraard ook voorbede voor elkaar, voor ons dorp, heel het Westland, ons land en de wereld.

De middagdiensten komen deze zondagen te vervallen.
Contact

In deze weken komt heel veel op ons mensen af. Mochten gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een telefonisch gesprek wensen, dan kunnen zij bijvoorbeeld onze dominee bellen, ds. Tekelenburg, 0174 - 28 87 82. Per email kan er ook contact zijn via predikant@hervormdmonster.nl.
Als iemand de deur niet uit kan en hulp nodig heeft, mag die dat ook zeker laten weten.
Luiden van kerkklokken

Op drie woensdagavonden zal ook de kerkklok van de Grote Kerk worden geluid. We sluiten aan bij een oproep om dit te doen. Hierbij de tekst van de oproep:
Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken ook alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19:00 – 19:15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Jaarmarkt

Vanuit de overheid is er een verbod op evenementen tot 1 juni 2020. De voorjaarmarkt van 9 mei komt hiermee te vervallen.
Als commissie vinden dit uiteraard jammer want we waren al volop in de voorbereiding.
We hopen dat jullie allen gezond mogen blijven en elkaar als gemeente weer snel mogen ontmoeten.


Lees meer...Kalender jeugdwerk

Vanaf dit seizoen willen we alle avonden die met jeugdwerk te maken hebben inzichtelijk maken door middel van een jeugdwerk kalender. Deze kalender wordt per halfjaar opgesteld.

Lees meer...
 


Op dit moment geen


Zondag 29 maart
09:30 uur
Ds. M. J. Tekelenburg
Video-uitzending

Zondag 5 april
09:30 uur
Ds. M. J. Tekelenburg
Video-uitzending
Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.